Over 'Windfall Grey'


 

Wij fokken puur uit liefde voor het ras, met de bedoeling de rastypische eigenschappen van de Weimaraner korthaar te behouden, zoniet te verbeteren. Om deze reden fokken wij maar eens per anderhalf tot twee jaar een nestje Weimaraners en krijgen onze teven in hun leven maximaal twee nestjes.

 

Neem voor meer informatie over onze nestplannen gerust contact met ons op, of kijk op de pagina 'pups'.

 

 

Pups die bij ons worden geboren krijgen vanzelfsprekend een stamboom

en chip van de Raad van Beheer en zullen op hun stamboom onze

kennelnaam 'Windfall Grey' dragen.

 

Tevens zal er door de Raad van Beheer bij alle pups DNA worden afgenomen voor afstammingscontrole en zullen de pups een DNA-profiel conform het

ISAG 2006-model meekrijgen.

 

Onze honden zijn onze maatjes en leven dan ook gewoon bij ons in huis en maken volledig deel uit van ons leven, net als de pups die bij ons in de woonkamer worden geboren en opgroeien.

 

Wij fokken volgens de reglementen van de Vereniging De Weimarse Staande Hond (WSH), de Raad van Beheer en de FCI.

 

 

Wij zijn uiteraard lid van de Vereniging De Weimarse Staande hond en logischerwijs voldoen onze honden dan ook aan de eisen van het fokreglement van de WSH. Dit houdt in dat:

  • onze honden op HD worden geröntgend,
    (voor de fokkerij worden alleen de uitslagen HD-A, A1, A2 en HD-B, B1, B2 toegestaan);
  • er bij onze honden DNA wordt afgenomen door de RvB, dit DNA wordt ook opgeslagen;
  • onze honden zullen zijn voorzien van een DNA-profiel, conform het ISAG 2006 model;
  • onze honden in het bezit zullen zijn van (meerdere) jachtdiploma's;
  • onze honden meerdere malen op exterieur worden beoordeeld.